ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔-๐๐๒ สายดอนคา-วังลุง
9
21 ต.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถัง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๔-๐๑๕ สายเขาหลา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔-๐๑๕ สายเขาหลา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ก.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๔-๐๑๕ สายเขากลา ๑งท้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ย. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ก.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล ๑ ซอย ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
12 มิ.ย. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนวังลุง ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
12 มิ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 พ.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72