ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายดอนคา-วังลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 มี.ค. 2563
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเตง 1 ซอย 3 (ชุมชนห้วยเตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 มี.ค. 2563
3 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังลุง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12
19 ก.พ. 2563
4 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เทศบาล 3 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9
19 ก.พ. 2563
5 ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.พ. 2563
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 ม.ค. 2563
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ธ.ค. 2562
8 ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 พ.ย. 2562
9 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
17
08 พ.ย. 2562
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71