ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 พ.ย. 2562
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ต.ค. 2562
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ต.ค. 2562
4 ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ต.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ต.ค. 2562
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ก.ย. 2562
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ส.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ส.ค. 2562
9 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ก.ค. 2562
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายนาพานทอง ซอย ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70