ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ต.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๔ (ชุมชนบ้านห้วยเตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ส.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล ๑ ซอย ๑ (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ส.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ส.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายวังลุง ๑ (ชุมชนบ้านวังลุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 ส.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ส.ค. 2564
7 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 มิ.ย. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง) (ชุมชนบ้านห้วยเตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 มิ.ย. 2564
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนวังลุง ๑ (ชุมชนบ้านวังลุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 มิ.ย. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๔ (ชุมชนบ้านห้วยเตง) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73