มุมพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 025 แผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
246
01 พ.ค. 2563
2 026 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
237
29 เม.ย. 2563
3 027.4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
15 เม.ย. 2563
4 027.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 เม.ย. 2563
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 เม.ย. 2563
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พั ดาวน์โหลดเอกสาร
220
02 เม.ย. 2563
7 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่สาเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 เม.ย. 2563
8 027.2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
01 เม.ย. 2563
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับบที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 เม.ย. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง รับโอนข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
221
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3