ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ก.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 มิ.ย. 2564
3 ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ถูกกักัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 มิ.ย. 2564
4 ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 พ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 พ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 เม.ย. 2564
7 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 มี.ค. 2564
8 รายงานการใช้สิทธิและการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 มี.ค. 2564
9 ประกาศ ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 มี.ค. 2564
10 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45