ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านวังลุง
  รายละเอียด :

          เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านแบบผิวดินขนาใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านวังลุง  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศราคากลาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน