ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลทอนหงส์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยเป็นผู้เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565  ถึง เดือนกันยายน 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน