ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๔ (ชุมชนบ้านห้วยเตง)
  รายละเอียด :

  เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑  ซอย ๔ (ชุมชนบ้านห้วยเตง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน