ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนวังลุง ๑ (ชุมชนบ้านวังลุง)
  รายละเอียด :

           เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายวังลุง ๑ (ชุมชนบ้านวังลุง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน