ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง) (ชุมชนบ้านห้วยเตง)
  รายละเอียด :

           เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีะรรมราช  ขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อ) (ชุมชนบ้านห้วยเตง)  จำนวน ๑ สาย  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน