ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังลุง
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอประกาศราคากลาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน