ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
  รายละเอียด :

          ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์  บัดนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  และเทศบาลตำบลทอนหงส์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนัดให้มีการตรวจรับพัสดุ  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน