ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2563
  รายละเอียด :

            สำนักปลัด  เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 256ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนตุลาคม  2563 จำนวน 9 ราย (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน