ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติกแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน