ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
  รายละเอียด :

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน