ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๔-๐๑๕ สายเขาหลา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  รายละเอียด :

           ตามประกาศ  เทศบาลตำบลทอนหงส์  เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๔-๐๑๕  สายเขาหลา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขทคี ๓/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

          จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหลา ๑ จำนวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารางคณา การพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๐,๐๐๐ บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน