ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ : สำนักปลัด
เรื่อง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 266 คน