ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 สาย
  รายละเอียด :

         เทศบาลตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 สาย  ประกอบด้วย

          1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาพานทอง ซอย 1 (ต่อเนื่อง) (ชุมชนบ้านสวนใหญ่)

          2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุขาภิบาล 1 ซอย 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชุมชนบ้านสวนใหญ่)

          3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเตง 1 ซอย 3 (ชุมชนบ้านห้วยเตง)

          4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 3 (ต่อเนื่อง) (ชุมชนบ้านห้วยเตง)

          5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังลุง 1 (ชุมชนบ้านวังลุง) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน