ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน