ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน