ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 เรื่อง  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน