ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ขอประชาสัมพันธ์การเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/k6vgvp

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน